Kondisioner

BÜTÜN NÖV SPLİT VƏ MULTİ SPLİT, VRF- KONDİSİONER SİSTEMLƏRİNİN, LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ, QURAŞDIRILMASI VƏ ZƏMANƏTLİ TƏMİRİ

MULTİ SPLİT KONDİSİONER SİSTEMLƏRİ
KANAL TİPLİ KONDİSİONERLƏR
KASET TİPLİ KONDİSİONERLƏR
DİVAR TİPLİ KONDİSİONERLƏR
DÖŞƏMƏ TİPLİ KONDİSİONERLƏR
HƏSSAS TİPLİ KONDİSİONERLƏR
VRV-VRF SİSTEMLƏR