Suvarma

Suvarma rejimi bitkilərin inkişaf fazalarında onların suya olan tələbatını və torpağın su mineral maddələr, duz və istilik rejiminin nizamlanmasına uyğun olaraq götürülməlidir. Bəli uyğunluq suvarılan torpaqların münbitliyini artırır, kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və sabit məhsul götürülməsinə səbəb olur.