Norma və standartlar

Bakvent MMC yüksək keyfiyyətli xidmət göstərən şirkət kimi norma və standartlara riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirir.

Yerli və Beynəlxalq standartlar:

Bakvent fəaliyyəti zamanı müvafiq yerli və beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin edir. İstehsal, montaj və texniki xidmət prosesində ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi standartlarına uyğunluq təmin edilir.

Bina və kondisioner qaydaları:

Bakvent tərəfindən məhsul və xidmətlər bina kondisionerinə aid norma və standartlara uyğun təklif olunur. olmalıdır. Buraya binaların enerji səmərəliliyi, havalandırma, soyutma və istilik sistemlərinin performansı kimi amillər daxildir. Xidmət və məhsullar ASHRAE (Amerika istilik, soyutma və kondisioner Mühəndisləri Cəmiyyəti) tərəfindən müəyyən edilmiş norma və standartlara uyğunluq təmin edilir.

Elektrik mühəndisliyi və təhlükəsizlik standartları:

Bakvent tərəfindən təklif olunan bütün sistemlər elektrik təhlükəsizliyi standartlarına cavab verir. Bu baxımdan IEC (Beqynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası) tərəfindən müəyyən edilmiş elektrik təhlükəsizliyi standartlarına uyğunluq təmin edilir.

Ekoloji standartlar:

Bakvent, ətraf mühitin qorunmasına xüsusi diqqət yetirən bir şirkətdir. Dizayn, məhsul istehsalı və tullantıların idarə olunması proseslərində ekoloji standartlara riayət etməyi hədəfləyir. Ətraf mühitə təsiri minimuma endirmək üçün ISO 14001 ətraf mühitin idarəetmə sistemi standartlarına riayət olunur. Bu cür norma və standartlara riayət etməklə Bakvent müştərilərinə etibarlı, keyfiyyətli və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul və xidmətlər təqdim etməyə çalışır. Şirkət daim müasir norma və standartlara riayət edir və öz sahəsində ən yaxşı təcrübəyə uyğun olaraq fəaliyyətini davam etdirir.

Beynəlxalq sertifikatlarımız

Bu cür norma və standartlara riayət etməklə Bakvent müştərilərinə etibarlı, keyfiyyətli və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul və xidmətlər təqdim edir.