Qazanxana

Qazanxana

Verilmiş parametrli isti su və ya buxarın alınması məqsədilə, yanacağın kimyəvi enerjisinin istilik enerjisinə çevrilməsi üçün nəzərdə tutulmuş qazanxana üçün avadanlıq kompleksi və qazanxana qurğuları şirkətimiz tərəfdən geniş çeşiddə təklif edilir.

Təyinatından asılı olaraq, aşağıda qeyd edilmiş qazanxana qurğuları mövcuddur:

İsidici qazanxana qurğuları-istilik, ventilyasiya və isti su ilə təchiz etmə sistemlərinin təmin edilməsi.

Qazanxana sistemi mürəkkəb mühəndislik sistemi olmaqla yanaşı, bir çox fərqli qurğular və sistemlərin toplusu halında ola bilər. Qazanxana qurğuları buxar qazanı, qızğın su qazanı, isti su qazanı, buxar generatorları, qızğın yağ qazanları, tullantılarla işləyən qazanlar və.s olmaqla bir çox növə bölünür. 

Qazanxana üzrə xidmətlərimiz:

Qiymət öyrən

Ehtiyacınıza uyğun qiymətləndirmə

Əmakdaşlarımız ilə birbaşa əlaqəyə keçərək sualları cavablayın və anında sizin ehtiyaclarınıza uyğun hesablanmış dəqiq qiymət alın.